Publicerad 1 juli 2022

SKR i debatten

Här hittar du debatt- och blogginlägg som SKR har publicerat, samt alla vd-krönikor.

  • Förlegad lag hindrar socialtjänstens förebyggande arbete

    Socialtjänsten måste få rätt förutsättningar att arbeta förebyggande och ge såväl barn som vuxna det stöd de behöver och har rätt till. Gemensam debattartikel på Altinget. Debatt Social hållbarhet
  • Olika förutsättningar kräver olika insatser

    En ny rapport från SKR visar att förutsättningarna för olika kommuners kompetensbehov av lärare och annan pedagogisk personal skiljer sig åt markant. Faktorer som demografi, pensionsavgångar... Blogg Personal- och kompetensförsörjning

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR