Publicerad 6 april 2021

Debattartiklar

Debattartiklar och repliker som har publicerats i andra medier.
Kontakta pressjouren 08-452 71 01 om debattartiklar och repliker.

De senaste debattartiklarna

 • Regeringen måste finansiera reform för våldsutsatta

  Den nya regleringen av skyddat boende är bra, men ska den fungera, så måste regeringen finansiera reformen.
  Kvinnofrid
 • Höjda pensioner gynnar hela samhället

  SKR och de 25 fackliga organisationerna i kommuner och regioner har undertecknat en bred överenskommelse om omställning, pensioner och arbetsmiljö.
  Kollektivavtal
 • Regeringen måste ge besked om beredskapsflygplatserna

  De regionala flygplatserna är avgörande för samhällets krisberedskap. Det är hög tid för regeringen att fatta beslut om fortsatt stöd under nästa år.
  Corona, covid-19, Trafik och infrastruktur
 • Replik: IVO:s datahantering bör granskas

  Det är inte rimligt att en så viktig myndighet som IVO förvränger statistik, generaliserar och ger sken av en sämre äldreomsorg vilket skapar extra oro. Det skriver Anders Knape, SKR, i en slutreplik.
  Äldreomsorg
 • Ivo lägger enorm börda på kommunerna

  Inspektionen för vård och omsorg har gått från att främst arbeta med riktade tillsyns­insatser med hög kvalitet till ett större fokus på att samla in stora mängder data. Det väcker oro.
 • Skolan är ingen isolerad ö

  Skolan brottas, liksom samhället i övrigt, med stora utmaningar. Men att flytta besluten längre från elever, vårdnadshavare och skolpersonal är inte lösningen.
 • Den statliga arbetsmarknadspolitiken missar lokala behov

  Långtidsarbetslösheten är uppe på rekordnivåer samtidigt som den nya arbetsmarknadspolitiken är långt ifrån på plats. Kommunala verksamheter behöver få förutsättningar att jobba tillsammans med Arbetsförmedlingen. Kommunernas erfarenhet av den pågående reformeringen måste tas tillvara bättre.
 • Sveriges klimatanpassning kräver statliga åtgärder

  Ansvaret för att stärka Sveriges motståndskraft vid höga vattennivåer kan inte bara vila på kommunerna. Nu behöver regeringen ge kommunerna konkret stöd för att genomföra de åtgärder som krävs – med utvecklad lagstiftning, tydligare ansvarsfördelning och mer statlig expertstöd.
  Miljö, hälsa
 • Nationella taxan behöver ändras nu

  Nu måste regeringen skyndsamt ge återkoppling på förslaget för en reformering av nationella taxan som SKR, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna är överens om.
 • Skolan är samhällets mittpunkt

  Skolan är kommunernas största verksamhet och kärnan i det lokala samhället. Det går därför inte att prata om skolans styrning utan att samtidigt prata om demokrati och hur vårt samhälle hänger ihop.

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakt

Kontakta SKR