Publicerad 28 februari 2020
Debatt

Legitimationen måste vara en garant för kompetens

Varje EU-land måste kunna garantera att en utfärdad legitimation inte kan köpas eller på annat sätt bluffas med, skriver SKR i en replik om falska sjuksköterskelegitimationer.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, delar Vårdförbundet md fleras starka oro över att personer på falska premisser har kunnat få äkta svenska legitimationer, och med dessa legitimationer har kunnat få anställning som sjuksköterskor i svensk hälso- och sjukvård.

Fallen som SVT:s Uppdrag Granskning tagit upp är upprörande och allvarliga. De är samtidigt ovanliga fall. Vi har omkring 100 000 sjuksköterskor som jobbar i svensk sjukvård, skickliga sjuksköterskor med hög kompetens, utbildade i Sverige eller i andra länder. Samtidigt har ett mindre antal bedragare mutat sig till äkta examensbevis och på så sätt fått äkta legitimationer utfärdade av svenska myndigheter.

Legitimationen måste vara en garant för kompetens. Vi kan inte nöja oss med att Socialstyrelsen enligt gällande regelverk anser sig tvungna att utfärda legitimationer även i de fall där en sökandes utbildning och kompetens är ifrågasatt. Frågan måste lyftas mellan regeringar och myndigheter inom EU. Varje EU-land måste kunna garantera att en utfärdad legitimation inte kan köpas eller på annat sätt bluffas med, annars urholkas både legitimationernas legitimitet och EU-samarbetet.

För att garantera patientsäkerhet måste arbetsgivaren vid varje rekrytering kontrollera att den sökande har en giltig legitimation. Många arbetsgivare kontrollerar också att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, inte har tagit emot anmälningar om den sökande. Arbetsgivaren bör också ta referenser och på andra sätt göra en bedömning av den sökandes kompetensnivå utifrån utbildning och tidigare erfarenheter.

När rekryteringen är klar och den nya medarbetaren börjar arbeta behövs en individualiserad introduktion som säkerställer att medarbetaren har den kompetens som krävs för arbetsuppgifterna. Slutligen behövs det förstås också ett bra och tydligt ledarskap hos chefer och medarbetare, som klarar av att fånga upp problem och brister. Det är alltid verksamhetschefens ansvar att säkerställa att medarbetaren har de förmågor och färdigheter som krävs för uppdraget oavsett var medarbetaren är utbildad.

Vi ska inte införa några särskilda prov eller kontroller som misstänkliggör de medarbetare som har sin utbildning i andra EU-länder. Däremot ska vi fortsätta arbetet för att säkerställa att alla vårdgivare har välfungerande rutiner dels för rekrytering och introduktion av nya medarbetare, dels för att på ett korrekt sätt hantera det mindre antal fall där medarbetare visar sig brista i kompetens eller lämplighet.

Så värnar vi såväl legitimationernas legitimitet som patientsäkerheten.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKR

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen arbetsgivarpolitik, SKR

Repliken är publicerad i Dagens Medicin den 28 februari 2020

Läs vidare

Pressjour

Informationsansvarig

  • Helene Lindstrand
    Presschef

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset