Publicerad 20 mars 2023
Nyhet

Nytt styre i 107 kommuner efter valet

Efter valet 2022 fick 107 kommuner och 12 regioner ett nytt styre. I rapporten 310 val presenterar SKR fakta och analys om valen i kommuner och regioner.

Lena Langlet.

Lena Langlet.

Rapporten 310 val analyserar de 20 regionvalen och de 290 kommunvalen. När det gäller de politiska styrena visar rapporten en variationsrik bild och delvis ett nytt politiskt landskap. De blocköverskridande styrena har fortsatt att öka och omfattar nu hälften av kommunerna.

− De kommunala och regionala valen berör människors vardag. Vi menar att det finns starka indikationer på att en stor grupp väljare baserar sina ställningstaganden på lokala och regionala förhållanden när de ska rösta i de kommunala valen. Mer än en tredjedel av väljarna röstade på olika partier i kommun- och riksdagsvalet. Det tyder på ett starkt lokalt ansvarsutkrävande, säger Lena Langlet, chef för demokratisektionen

Efter valet finns 86 olika konstellationer av styren i kommunerna och 13 i regionerna. I kommunerna har styren där de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, styr tillsammans ökat väsentligt liksom styren där Sverigedemokraterna tar plats. De styren där Sverigedemokraterna ingår står för den största ökningen. Det vanligaste maktskiftet är från ett borgerligt till ett blocköverskridande styre.

− Precis som efter de fyra tidigare valen kan vi konstatera att kommun- och regionpolitiken är ett föränderligt landskap med ett stort antal maktskiften, blocköverskridande koalitioner och minoritetsstyren. Till dessa politiska förändringar kommer stora personförändringar till följd av såväl maktskiften, generationsskiften och andra orsaker, säger Lena Langlet.

Fakta: Styren i kommunerna

 • Styret skiftade i 107 kommuner efter valet 2022.
 • Det finns 86 olika konstellationer av styren i kommunerna. Den vanligaste består av Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna (27) följt av Socialdemokraterna och Moderaterna (20).
 • Fortsatt många kommuner som styrs i minoritet (114).
 • Ett lokalt parti styr ensamt i en kommun, Oberoende realister i Hagfors. Lokala partier är med i styret i 43 kommuner.
 • Socialdemokrater och innehar flest ordförandeposter (136), följt av Moderaterna (103), Centerpartiet (25) och Sverigedemokraterna (10).
 • Cirka 40 procent av alla kommunfullmäktigeledamöter är nya jämfört med föregående mandatperiod

Fakta: Styren i regionerna

 • I regionerna har antalet blocköverskridande styren fortsatt att öka och förekommer numera i 10 regioner.
 • Valen 2022 blev inte samma framgång för de regionala sjukvårdspartierna som 2018, men sjukvårdspartier är ändock med och styr i fyra regioner.
 • Antalet minoritetsstyren ökade återigen i regionerna och 12 av regionerna kommer att styras i minoritet.
 • Cirka 27 procent av alla regionfullmäktigeledamöter är nya jämfört med föregående mandatperiod

Läs vidare

Sakkunnig

Björn Kullander
handläggare Demokratisektionen

Martin Lidhamn
handläggare Demokratisektionen

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.