Publicerad 3 februari 2023
Nyhet

Viktiga besked för att bemöta hot och våld i välfärden

I dag presenterade regeringen en åtgärdsplan för att hantera hot och våld mot välfärdens medarbetare utifrån den hemställan SKR skickade till regeringen före jul.

Peter Danielsson

Peter Danielsson

Regeringen har idag presenterat flera viktiga åtgärder för att underlätta arbetet för att hantera hot, våld och otillåten påverkan som välfärdens medarbetare utsätts för. Det är både förslag till lagändringar och förstärkta uppdrag till olika nationella myndigheter.

I december skickade Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) en hemställan till regeringen med ett stort antal förslag på åtgärder som rör redan befintliga förslag som kan beslutas om, utredningar som behöver tillsättas och förändringar i regeringens myndighetsstyrning

− Jag är glad att regeringen lyssnat på de behov vi lyft fram för att bemöta hot och våld mot välfärdens medarbetare och nu agerar på flera av de åtgärder vi har föreslagit, säger Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Hot, våld och otillåten påverkan mot personer som arbetar i kommuner och regioner är betydligt vanligare än inom den övriga arbetsmarknaden. 3 av 10 medarbetare i kommuner och regioner uppger att de blivit utsatta för hot eller våld i arbetet det senaste året. Särskilt drabbade har socialtjänstens medarbetare varit den senaste tiden.

Den pågående desinformationskampanjen mot socialtjänsten kan också leda till att barn, unga och familjer inte får det stöd de behöver och har rätt till. På sikt riskerar rättssäkerheten att påverkas och grundläggande demokratiska värden hotas.

− Anställda eller förtroendevalda i välfärden ska inte behöva utsättas för hot eller våld. Och alla barn och unga som behöver samhällets stöd ska också kunna få det. Hela samhället måste sluta upp för att säkerställa det, säger Peter Danielsson.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att säkerställa att personalen har en trygg arbetsplats. Arbetsgivare i kommuner och regioner genomför också omfattande insatser för att öka tryggheten för sin personal. En nära samverkan med fackliga organisationer är avgörande. Men för att vända utvecklingen krävs åtgärder från alla delar av samhället.

Fakta

Bland förslagen i SKR:s hemställan till regeringen finns:

 • Stärkt straffrättsligt skydd för personal inom samhällsnyttiga funktioner
 • Genomför skyndsamt förslaget om en ny socialtjänstlag
 • Säkra tillgången till kvalificerad tolkar
 • Utred möjligheten att använda ordningsvakter i socialtjänstens lokaler
 • Se över de sociala medieföretagens ansvar för att motverka hot, hat och desinformation
 • Se över lagstiftningen så att det är arbetsgivaren som står som avsändare vid polisanmälan och inte den enskilde
 • Förstärk polisens ansvar när det gäller otillåten påverkan mot tjänstepersoner och förtroendevalda
 • Ge socialtjänstens medarbetare samma skydd som medarbetarna inom blåljusverksamheterna

Läs vidare

Sakkunnig

Åsa Furén-Thulin
Chef sektionen för socialtjänst

Pressjour

Informationsansvarig

 • Helene Lindstrand
  Presschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.