Publicerad 25 november 2019

Arbetsrätten i kommuner och landsting

Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommunerna, landstingen och regionerna samt de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta.

Boken vänder sig främst till chefer, personalhandläggare och andra som i sitt arbete förväntas känna till vilka regler som är tillämpliga i olika situationer.

Arbetsrätten i kommuner och landsting

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset