Publicerad 24 februari 2020

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Skriften åskådliggör hur du som arbetsgivare kan arbeta med arbetsmiljön och att detta behöver göras systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) består av ett antal aktiviteter och förutsättningar.

Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten så att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Arbetsmiljöfrågor ska inordnas i den dagliga verksamheten.

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset