Publicerad 23 juni 2021

Personalen i välfärden

Personalstatistik för kommuner och regioner 2020. Personalen i välfärden baseras till störst del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november årligen.

Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild över de anställda i kommuner och regioner. Rapporten består av sex avsnitt: allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.

Personalen i välfärden

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset