Publicerad 28 januari 2021

Revisionens kommunikation

Den här skriften riktar sig i första hand till förtroendevalda revisorer och sakkunniga yrkesrevisorer i kommuner och regioner, men den kan även vara användbar för tjänstepersoner inom kommunen eller regionen som på olika sätt är involverade i revisionens kommunikation. Avsikten med skriften är att ge stöd och vägledning inom kommunikationsområdet.

En grundläggande princip i god revisionssed är öppenhet och kommunikation. Det handlar om när och med vem revisionen kommunicerar, men också om på vilket sätt. Budskapet ska vara lätt att förstå och snabbt finnas tillgängligt.

Revisionens kommunikation

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset