Publicerad 25 november 2019

Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för den personal som är anställd i kommuner, landsting och regioner? Hur får arbetsgivaren göra när anställda offentligt kritiserar verksamheten?

I boken Yttrandefrihet och lojalitet beskrivs de juridiska riktlinjerna i en för chefer och politiker ibland komplicerad fråga. Boken har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting för att främja en öppen demokratisk debatt och stärka politiker och chefer i deras roller. Skriften tar upp viktiga frågor för arbetsgivaren, som lagar och arbetsrättsliga regler, frågeställningar om vad arbetsgivaren får och kan göra och vilka regler som gäller för anställdas yttrande- och meddelarfrihet. Frågorna konkretiseras med rättsfall från Arbetsdomstolen och med JO-uttalanden.

Detta är den tredje upplagan av skriften, som bearbetats med hänsyn till aktuella lagändringar, domar och beslut.

Denna produkt beställer du via SKL Kommentus webbutik.

Köp 5 st eller fler för 199 kr/st
Köp 10 st eller fler för 179 kr/st

Yttrandefrihet och lojalitet: vad gäller för anställda hos kommuner, landsting och regioner?

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset