Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 15 mars 2021

Kontakt

Kontakt

Du kan kontakta Sveriges kommuner och regioner, som är stödfunktion i nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Du kan även kontakta ett specifikt nationellt programområde.

Kontakta SKR

kunskapsstyrning-vard@skr.se

Kontakta ett nationellt programområde (NPO) eller nationell samverkansgrupp (NSG)

Se kontaktuppgifter på respektive sida för NPO och NSG

Lämna synpunkt på webbplatsen

För att lämna synpunkt på innehåll och struktur, mejla: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Lämna synpunkt på tillgänglighet