Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Regionerna redo att vaccinera barn redan i oktober

    Nu förbereder sig regioner, i samverkan med kommuner, för vaccinering av ytterligare en grupp, barn 12-15 år. Samtidigt fortsätter det prioriterade arbetet att säkerställa en hög och jämn va... Blogg Hälsa och sjukvård Barn och unga, Corona, covid-19
  • Staffan Isling

    Ett fyrfaldigt leve för demokratin

    Just nu pågår firandet av en alldeles särskild hundraåring. För ett sekel sedan genomfördes det första demokratiska riksdagsvalet i Sverige, med allmän rösträtt för både kvinnor och män. Krönika

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR