Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 14 september 2020

Kontakt

Tillgänglighetsredogörelse

Den här sidan beskriver hur kunskapsstyrningvard.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

I huvudsak är webbplatsen förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagen kan du använda formuläret längst ner på sidan för att kontakta oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • Skicka e-post till kunskapsstyrning-vard@skr.se
 • Ringa 08-452 70 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, använd formuläret längst ner på sidan för att meddela oss.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2020.

Allmänna brister

 • Det kan förekomma länktexter som inte är tillräckligt tydliga.
 • Det kan finnas HTML-kod som inte validerar fullt ut, till exempel är ID inte unika överallt.
 • Det kan finnas dokument som är inte tillgängliga.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Filmerna saknar syntolkning.
 • Det kan finnas bilder som inte har alternativ text.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas formulär som inte är korrekt uppmärkta.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det kan finnas filmer som saknar textremsa.
 • Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller rörlighet
 • Webbplatsen saknar entangentsgenvägar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning. Detta görs av oss själva.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Tillsyn hos DIGG

Brister i tillgängligheten på webbplatsen

Har du problem att använda delar av webbplatsen? Hjälp oss att åtgärda det genom att berätta för oss vad du har problem med.


Beskriv vilka problem du har att använda vår webbplats. Om det är en särskild sida eller funktion som du inte kan använda vill vi att du berättar det. Försök att så detaljerat som möjligt förklara dina förutsättningar, så vi förstår vad vi behöver förändra.

Ange din e-postadress om du vill få återkoppling på ditt meddelande

Berätta gärna vilken kommun eller region du jobbar för.

Om du vill skicka med en skärmbild av de problem du upplever kan du göra det här.