Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 6 oktober 2020

Kontakt

Uppföljning och analys

Uppföljning och analys handlar om hur vi tar hand om den uppföljning vi gör, och använder den i analys. Genom att dra lärdom av varandra kan vi bli starkare i våra egna analyser.

För att följa vårdens utveckling och kvalitet behöver vi göra genomtänkta analyser utifrån jämlikhet, tillgänglighet och effektivitet. För att hälso- och sjukvården ska kunna fatta väl underbyggda beslut på fakta behöver vi ständigt utveckla presentationslösningar för kvalitetsindikatorer och annan uppföljningsdata. Vi behöver ta ett samlat grepp kring struktur i rapportering och analys av hälso- och sjukvårdens utveckling och kvalitet. Vi behöver samarbeta och dela med oss av våra erfarenheter.

Nationell samverkansgrupp uppföljning och analys