Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 8 maj 2020

Kontakt

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling handlar om att förbättra resultatet för patienten. För att hälso- och sjukvården ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, krävs en omställning i hela vårdkedjan. Det pågår en rörelse mot en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård.

Det kan uppfattas som självklart att vården ska utgå från patientens och brukarens behov, men det kräver ofta både ett nytt synsätt och arbetssätt. Det handlar om att tänka utanför organisatoriska boxar och stuprör, utgå från behovet och se hur olika kompetenser tillsammans kan bidra.

Metoder för verksamhetsutveckling på skr.se