Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 mars 2021

Kontakt

Om verksamhetsutveckling – att nå dit vi vill

Verksamhetsutveckling handlar om att minska gapet mellan det vi gör och det vi skulle kunna göra. Att inte nöja sig med att vara tillräckligt bra utan att sträva efter "bästa möjliga".

På senare år har vi alltmer börjat mäta prestationer i vården och jämföra oss med varandra. Det är då viktigt att inte nöja sig med att "ligga i mitten", eller ens att vara bäst. Studier visar att vi skulle kunna prestera ännu bättre än vad de bästa gör idag. Vi kan alltså sätta våra mål ännu högre.

För att förbättra sina resultat kan det underlätta att använda systematiska angreppssätt med tillhörande förbättringsverktyg, metoder och modeller.

Förbättringsmodellen

En av de viktigaste redskapen vi har är Förbättringsmodellen som med sina tre frågor hjälper oss att sätta upp mål, mätningar och idéer om förändringar som vi kan testa. Genom att testa systematiskt i liten skala kan vi hela tiden lära efter hand och göra små justeringar, för att till sist nå de (helst högt uppsatta) mål vi önskar nå.

Förbättringsmodell

Grundläggande är att se patientens behov, samt att förändrade arbetssätt gör skillnad och ökar värdet för dem vi är till för. Det handlar om förståelse om det egna arbetet, arbetssätten och verksamhetens och våra processers del i systemet och helheten

Genom att analysera våra processer och vårdprocessen, hitta sådant som kan förbättras, sätta mål, mäta och följa upp skapar vi förutsättningar för att förbättra. Genom att sätta målen högt "tvingar" vi oss själva till att göra djärva förändringar, för om vi inte ändrar systemet så kommer vi snart falla tillbaka i gamla vanor och beteenden. Varje system är perfekt designat för att ge de resultat det ger.

Förändringspsykologi

Det är viktigt att förstå hur människor påverkas av förändringar. Öppenhet, samverkan, tydlig rak kommunikation och delaktighet är viktigt. Förbättringskunskapen ger oss ökad förståelse för det som behövs. Tar vi hänsyn till det som krävs ökar möjligheten för goda resultat. Förändringskunskap blir därmed ett stöd för att systematiskt arbeta med patientfokuserad verksamhetsutveckling.

Samverkan

Betydelsen av samverkan med patienter i förändringsarbete kan inte nog betonas. Alla som arbetar med patienter bör samverka för att alla synvinklar och perspektiv ska kunna beaktas i arbetet med att identifiera förbättringsområden och analysera processer. Samarbetet ökar, liksom kunskapen om varandras professioner, samt stärker arbetslag och medarbetare.

Arbetsprocess verksamhetsutveckling

Hjälp oss att utveckla innehållet

Tipsa gärna om hur vi kan förbättra informationen om verksamhetsutveckling genom att fylla i formuläret nedan.
Personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter för att återkoppla till dig. Dina personuppgifter raderas efter att vi har tagit del av din synpunkt.