Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 25 februari 2021

Kontakt

Idéer för förbättring

Alla förbättringsidéer kan ofta inte genomföras direkt. Att arbeta systematiskt med förändringar som ska leda till förbättringar kräver en systematik även i urvalet av förbättringsidéer som borde testas.

Genom att använda en PICK-chart, kan teamet snabbt prioritera vilka förbättringsidéer som borde testas först. Det finns även andra metoder för prioritering där förbättringsteamet kan multirösta eller använda sig av prioriteringsmatriser.

Frågor att ställa sig

  • Vad säger kunskapsläget eller evidensen?
  • Finns riktlinjer?
  • Vad gör de som är bäst i landet eller världen?
  • Vad säger vår egen verksamhet?
  • Vad säger patienter och närstående?
  • Vilka förbättringsidéer kom fram ur problemlösningen?
  • Vilka förbättringsidéer behöver vi gå vidare med?

Länkar