Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 11 juni 2021

Kontakt

Handlingsplan och förändringsplanering

Det finns många metoder som kan hjälpa till att få systematik och bli framgångsrika i förbättringsarbetet.

Det handlar både om att identifiera vilka intressenter som berörs, när och hur vi ska kommunicera och till vilka men också hur vi strukturerar upp våra tester av förbättringsideer.

Förbättringsmodellen

A3-metoden

Du kan även välja att sammanfatta hela förbättringsarbetet på en sida, genom en så kallad A3-metod.

Checklista

En bra checklista för att testa förändringsplanen är Kotters 8 punkter för att lyckas med förändringar:

 1. Har vi skapat en känsla av att förändringen är angelägen?
 2. Har vi byggt ett tillräckligt stöd för förändringen?
 3. Har vi definierat målet och vinsterna med att nå dit?
 4. Vet vi hur vi ska kommunicera och hur vi ska rekrytera volontärer?
 5. Har vi möjliggjort handling genom att ta bort uppenbara hinder?
 6. Vet vi hur vi kan generera snabba vinster?
 7. Kan vi upprätthålla förändringstakten?
 8. Har vi förankrat förändringen i vårt arbetssätt och kultur?

Fokus

 • Definiera förbättringsidéer till insatser nedbrutet för genomförande med tydligt ansvar och tidsplan
 • Analysera potentiellt motstånd och hinder
 • Identifiera vilka som påverkas av förändringen
 • Testa förändringen i liten skala, gör det enkelt

Frågor att ställa sig

 • Vad ska vi göra för att nå målet?
 • När och hur ska det göras?
 • Vem eller vilka är ansvariga?

Länkar