Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 1 juni 2021

Kontakt

Nuläge och GAP

Hur stort är gapet mellan nuläge och önskat läge?

Innan ett förbättringsarbete startar brukar man beskriva situationen som den ser ut nu genom att göra en nulägesanalys. Här kan till exempel olika datakällor hjälpa till men även processkartläggningar med mera. Nulägesanalysen, tillsammans med dialoger om det önskade läget, hjälper då till att fastställa hur stort gapet är mellan dessa.

Fokus

  • Samla information om dagens arbetssätt
  • Samla data som beskriver problemets omfattning
  • Analysera data med välkända metoder
  • Fastställa gap

Frågor att ställa sig

  • Vilka är det viktigaste slutsatserna vi drar av nuläget?
  • Var ser vi de största gapen?
  • Vilka är de viktigaste förbättringsområdena?

Länkar