Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 1 juni 2021

Kontakt

Problemlösning

I problemlösningsfasen identifieras vad som är tänkbara orsaker till att målet inte uppnås, eller att problemet finns.

Här finns det flera olika metoder att använda om man vill. Det viktigaste är att försöka förstå vad det är som faktiskt är orsak eller orsaker till problemen innan man börjar fundera på lösningar.

Fokus

  • Kartlägg enligt välkända metoder möjliga orsaker till problemet.
  • Sammanställ möjliga förbättringsidéer till nästa steg.

Frågor att ställa sig

  • Vad är vår bild av orsak eller orsaker till problemen?
  • Finns det något vi kan ha glömt i vår analys?

Länkar