Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 4 maj 2021

Kontakt

Verktyg för patientsäkerhet

Verktyget är ett stöd för nationella programområden att analysera nuläge, prioritera och genomföra insatser för stärkt patientsäkerhet.

Verktyg för nationella programområden

I hela hälso- och sjukvården behövs ett utvecklat och mer proaktivt patientsäkerhetsarbete där alla nivåer tar hänsyn till och arbetar utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Nationell samverkansgrupp (NSG) patientsäkerhet har med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklat ett verktyg för att, utifrån den nationella handlingsplanen, stödja utvecklingen av patientsäkerhetsarbetet i de nationella programområdena (NPO).

Verktyget består av två delar som används tillsammans; ett analysverktyg i Excel och ett genomförandestöd.

Sammanställning av flera nulägesanalyser

Om verktyget har använts på flera ställen inom ett programområde, kan resultaten sammanställas med hjälp av ett verktyg i Excel:

Verktyg för regioner och kommuner

För att bidra till ökad patientsäkerhet finns också motsvarande verktyg framtaget för regioner och kommuner att använda i sina verksamheter.

Läs vidare