Publicerad 11 augusti 2020

Projekt

När SKR driver projekt kan det finnas anledning att profilera projektet med en egen identitet. Den ska hjälpa målgruppen att känna igen frågan, samtidigt som det är tydligt att SKR är avsändare.

Ska projektet ha SKR som avsändare?

Om projektet ska ha SKR som avsändare eller ej beslutas centralt. I de fall då SKR inte ska vara avsändare ska SKR:s grafiska profil inte användas och heller inte SKR:s bilder från bildarkivet eller vår logotyp.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset