Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 28 oktober 2020

Kontakt

Lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd

Mellan 19 oktober och 4 december kan du lämna synpunkt på vård- och insatsprogrammet för adhd, som har arbetats fram av Nationell arbetsgrupp adhd. Arbetet sker inom ramen för Nationellt programområde psykisk hälsa.

Läs vidare