Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

SKR i debatten

  • Verklig förändring kräver lokal förankring

    Regeringens ambitioner under ordförandeskapet är positiva. Det är samtidigt angeläget att såväl Sveriges som Europas kommuner och regioner inkluderas för att åstadkomma förändring. Debatt Internationellt
  • Niopunktsprogram stärker det lokala jämställdhetsarbetet

    Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens komptensutmaning. Men 2023 är kvinnor fortfarande mer frånvarande än män på arbetsmarknaden. I välfärdssektorn,... Blogg Arbetsgivarfrågor Jämställdhet, Personal- och kompetensförsörjning

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR