Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 29 oktober 2020

Kontakt

Vårdförlopp tros ha bidragit till förbättrad canceröverlevnad

En stor jämförande långtidsstudie av canceröverlevnaden i de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder. Standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram är sannolikt bidragande orsaker.

Studien omfattar nio olika cancerformer under en 25-årsperiod.

Nyheten om studien på cancercentrum.se