Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Senast ändrad: 23 mars 2021

Kontakt

Sjukvårdsregionala samordnare och kommunikatörer

I varje sjukvårdsregion finns en sjukvårdsregional samordnare för etableringen av kunskapsstyrningsarbete.

Norra sjukvårdsregionen

Samordnare: Helen Abrahamsson, helen.abrahamsson@norrarf.se

Kommunikatör: Anneli Jernberg, anneli.jernberg@rvn.se

Sjukvårdsregion Stockholm-Gotland

Samordnare: Kristina Ateva, kristina.ateva@sll.se

Kommunikatör: Ann-Christine Berg, ann-christine.berg@sll.se

Sydöstra sjukvårdsregionen

Samordnare: Susanne Yngvesson Strid, susanne.yngvesson.strid@rjl.se

Kommunikatör: Conny Thålin, conny.thalin@rjl.se

Södra sjukvårdsregionen

Samordnare: Anna Benemark, anna.benemark@skane.se

Kommunikatör: Kristina Happstadius-Trägårdh, Kristina.Happstadius-Tragardh@skane.se

Sjukvårdsregion Mellansverige

Samordnare: Lena Burström, lena.burstrom@regionvastmanland.se

Kommunikatör: Anja Dahlin Price, anja.dahlin.price@regionuppsala.se

Västra sjukvårdsregionen

Samordnare: Peder Welin, peder.welin@vgregion.se

Kommunikatör: Anna Nilsson, anna.nilsson@rccvast.se