Publicerad 30 september 2021

Modellverktyget Skatter & bidrag för kommuner

Med hjälp av SKR:s modellverktyg kan du med olika antaganden om skattesats och om hur kommunens befolkning och skatteunderlaget i riket utvecklas göra egna beräkningar över din kommuns intäkter åren 2021–2028.

Olika underlag till modellen

Det finns olika underlag för användandet av modellverktyget Skatter & bidrag.

Uppdateringstabell

Uppdateringstabellen visar i vilka cirkulär SKR informerat om uppdaterade värden för modellverktyget.

Uppdateringstabell

Manual för modellverktyget

Information om hur modellen fungerar.

Manualen ”Skatter & bidrag 2021” (PDF) Pdf, 448 kB.

Befolkningens storlek

Folkmängdssiffror har betydelse för storleken på statsbidrag och intäkter från utjämningssystemet. Folkmängdssiffror per den 31 december/1 januari används i modellen.

Folkmängdssiffror

De olika delarna i utjämningssystemet

Verktyget ger också en ökad förståelse för hur de påverkas av förändringar i befolkningen och av skatteunderlagets utveckling i riket.

Information om utjämningssystemet

Utbildning i modellen

SKR arrangerar seminarier vår och höst om hur man använder modellverktyget Skatter & bidrag. Syftet med seminariet är att öka förståelsen och själv kunna räkna ut vilka effekter utjämningssystemet får. Nästa seminarium hålls under våren 2022.

Är du intresserad av ett seminarium i din kommun? Kontakta Måns Norberg eller Åsa Högberg.

Beställning av modellen eller ändring av uppgifter

Den nya modellen skickas ut i början av februari 2021 till de kommuner som använder modellen. 284 av Sveriges 290 kommuner köpte 2020 års version av modellen.

Modellverktyget är tillgängligt endast för dem som ansvarar för kommunens ekonomi- eller finansfunktion. Priset för år 2021 är 2 500 kr för alla användare.

Beställning av modellen Skatter & Bidrag

Information om ny modell och uppdateringar

I januari uppdaterar vi hela modellen för det nya året. Därefter informerar vi kontinuerligt om hur ändrade förutsättningar ska matas in i modellverktyget. Alla förändringar som rör modellverktyget beskrivs i cirkulären om budgetförutsättningar.

Cirkulär ekonomi

Informationsansvarig

  • Åsa Högberg
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset