Tredje dos öppnar för ökad vaccinering av omsorgspersonal

Vaccineringsberedskapen är fortsatt hög i kommuner och regioner. När de första äldre nu ska få sin tredje dos uppmanar SKR arbetsgivarna att parallellt främja möjligheterna för omsorgspersonalen att vaccinera sig. Det ger såväl personal som brukare ett ökat skydd mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att de som bor på särskilda boenden för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst och alla över 80 år nu ska vaccineras med en påfyllnadsdos, det vill säga en tredje vaccindos mot covid-19. Det finns väl upparbetade former för samverkan mellan kommuner och regioner och de är nu väl förberedda att inleda vaccineringen.

Främja och uppmuntra vaccinering för arbetstagare

Kommuner och regioner genomför sedan länge en mängd olika insatser för att öka vaccinationsgraden i hela befolkningen. Bland annat underlättar arbetsgivare för arbetstagare att få tillgång till information om vaccination, exempelvis via Folkhälsomyndighetens och regionens hemsidor om vaccination. Via 1177.se finns information tillgänglig på 19 olika språk som berättar vad det innebär för såväl individen som omgivningen att vaccinera sig.

Information om vaccination mot covid-19, 1177

Information om vaccination av vård- och omsorgspersonal, Folkhälsomyndigheten

Flera arbetsgivare bidrar också till att främja vaccinationsviljan genom att låta arbetstagare vara lediga från arbetet med lön för att vaccinera sig. Andra informerar om fördelarna med att så många som möjligt vaccinerar sig. Arbetsgivare kan även samarbeta med regionen för att underlätta vaccination i anslutning till arbetsplatser, exempelvis tillhandahålla egna lokaler eller andra utrymmen.

Här vill jag poängtera att det är viktigt att arbetsgivarens agerande inte uppfattas som en påtryckning för att arbetstagare ska vaccinera sig, eller särbehandlar vare sig de som gör det eller de som inte gör det. Det är däremot fullt möjligt och önskvärt att arbetsgivarna riktar sina insatser mot att främja, uppmuntra och erbjuda omsorgspersonalen att vaccinera sig mot covid-19.

Frågor och svar om vaccination och arbetsgivares ansvar

Erbjud tredje dos och vaccination av omsorgspersonal vid samma tillfälle

Vaccinationsgraden bland vård- och omsorgspersonalen är hög i Sverige och avspeglar i stort de skillnader som finns i vaccinationstäckningen i hela befolkningen. Dessa påverkas av faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst, ursprungsland och ålder. I Folkhälsomyndighetens mätning vecka 34 kunde man exempelvis se att täckningsgraden bland vård- och omsorgspersonalen i Sverige är lika hög eller högre jämfört med befolkningen i stort.

Självklart är det viktigaste att alla invånare vaccineras i så hög utsträckning som möjligt, och det görs dagligen stora insatser för att öka vaccinationstäckningen. Samtidigt ger den tredje dosen till äldre arbetsgivarna i äldreomsorgen ett ypperligt tillfälle att ytterligare höja vaccinationstäckningen bland omsorgspersonalen. SKR uppmanar därför arbetsgivarna i kommuner och regioner att erbjuda sin omsorgspersonal möjlighet att vaccineras på arbetstid i samband med att de äldre får sin påfyllnadsdos. Det är ett rimligt och rationellt sätt att främja och uppmuntra vaccinering i en mycket viktig grupp.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen