Reflektioner efter SKR:s mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre

Svensk äldreomsorg saknar inte utmaningar. Men kommuner saknar heller inte goda idéer för att tackla dessa. Det blev uppenbart när startskottet gick för SKR:s nya mötesplats för äldrefrågor.

Förra veckan var det äntligen dags för den första konferensen SKR: mötesplats för framtidens hälsa, vård och omsorg för äldre. Företrädare för både kommuner, regering och sakkunniga från myndigheter träffades, lyssnade på inspirerande exempel och utbytte erfarenheter under detta nya SKR-initiativ – det första av flera.

Det var en mycket positiv dag, och jag tyckte mig skönja ett mönster från konferensscenen­ –omställning påbörjad. Och det är ett måste med tanke på de utmaningar som äldreomsorgen har. Låt mig ta upp några goda exempel.

 1. I Heby kommun är målet att utbilda all fast omsorgspersonal till språkombud, och man är god väg med 82 färdigutbildade medarbetare. Förra året fick Heby en europeisk kvalitetsutmärkelse för just sin språkundervisning, så det är uppenbart att de är något på spåren.
 2. I Eskilstuna kommun har det nya arbetssättet i hemtjänsten ”intensiv hemrehabilitering”, med rötter i Danmark, skjutit upp behoven av särskilt boende. Följeforskning pågår från Mälardalens universitet och nu sneglar kommunen på att införa beteendeaktivering som en socialtjänstinsats för att stärka de psykosociala insatserna inom äldreomsorgen.
 3. I Sundsvalls kommun tar just nu ett digitalt distansvårdsteam form.
 4. Hammarö kommun i Värmland har testat att införa uppskattade casinokvällar på äldreboenden med goda effekter på äldres mående och medarbetares arbetsglädje.

Om vi även i framtiden ska ha en äldreomsorg som håller hög klass, och som kan bemannas, är det innovationer och nya arbetssätt som måste till. Och om SKR:s mötesplats kan bidra till att goda idéer får spridning i landet, är ingen gladare än jag.

Dags att växla upp arbetet

Digitalisering och välfärdsteknik har potential att väsentligt förenkla och förbättra både för personal och äldre. Särskilt glädjande är därför äldreminister Anna Tenjes besked att SKR:s kompetenscenter för välfärdsteknik får fortsatta medel i tre år till. Det innebär att fler kommuner kan få stöd i att ställa om arbetssätten i äldreomsorgen till mer av ”digitalt först”.

Ytterligare en del handlar om att vi inte bara lever allt längre, vi lägger också allt fler friska år till våra liv – en fantastisk utveckling som vi ska bejaka och ge en extra skjuts där det går. Därför är det viktigt att landets kommuner och regioner satsar mer på hälsofrämjande och förebyggande insatser. Även detta arbete pågår på många håll, i form av hälsosamtal, fallprevention, uppsökande verksamhet för att motverka ensamhet, för att nämna några exempel.

Den fysiska mötesplatsen för äldrefrågor kommer nu att följas av en rad digitala mötesplatser, den första den 14 februari på temat sommarbemanning i äldreomsorgen. Nästa år kommer vi återigen att mötas fysiskt och fortsätta diskutera äldreomsorgens viktiga och utmanande arbete.

Avslutningsvis kan jag konstatera att utmaningarna är många – men det är också de goda idéerna och viljan att fortsätta utveckla äldreomsorgen. Nu är det dags att växla upp det arbetet!

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen