Vårda vården för kvinnan - var hon än är i livet

Idag, den 17 september, uppmärksammar SKR Världshälsoorganisationen, WHOs Internationella patientsäkerhetsdag som i år har fokus på säker mödrahälso- och förlossningsvård.

Sveriges vård för kvinnor är bland världens bästa. Mödradödligheten är bland den lägsta i världen och bröstcancerscreeningen bland den högsta. Men varje kvinna som har en negativ förlossningsupplevelse eller får en svår förlossningsskada är en för mycket. Vi kan bli än bättre och därför finns den breda satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård i överenskommelser mellan regeringen och SKR.

Det finns många initiativ, idéer och ett stort engagemang för hur vården för kvinnor kan utvecklas och förbättras. Hos barnmorskan som går en kurs i att stötta kvinnor med förlossningsrädsla. På den ambulerande cellprovtagningen och i den flerspråkiga kulturdoulans vilja att hjälpa andra. Regionerna genomförde under 2020 drygt 400 olika insatser för att stärka främst förlossningsvården. Nära 80 procent av satsningens medel gick till personalförstärkningar i regionerna vilket innebar cirka 574 tjänster.

Graviditetsenkäten – 120 000 svar per 20 augusti

Vi ser framsteg i de indikatorer satsningen följer, som att allvarliga bristningar vid förlossning har blivit färre och att eftervårdsbesöken blivit fler sedan satsningen startade.

Genom Graviditetsenkäten får regionerna varje dag kvinnors återkoppling på hur mödrahälso- och förlossningsvården fungerat. Syftet med enkäten är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Resultaten återförs till regioner och kliniker och används i förbättrings- och utvecklingsarbete. Hittills har drygt 120 000 svar kommit från kvinnor i hela landet.

De allra flesta kvinnor är, enligt enkätsvaren, nöjda med vården under graviditet och förlossning. De områden där behov av förbättringar finns är främst inom eftervården; stöd för att komma igång med amning, önskemål om fler efterkontroller och att regionerna kan göra det enklare att förstå var kvinnorna ska vända sig vid besvär efter förlossningen.

Trygg och säker förlossning

Frågan om förlossningssätt berör och engagerar många. Målet är att skapa trygghet och tillit inför alla förlossningar, oavsett förlossningssätt. I satsningens rapport om trygg och säker förlossning beskrivs hur viktigt det är att vården, i arbetet kring val av förlossningssätt, möter kvinnan och familjens behov. De framgångsfaktorer vi ser är:

 • Involvera kvinnor och deras familjer
 • Anpassa vården efter behov
 • Säkerställ en sammanhållen vårdkedja
 • Utveckla arbetssätten
 • Stärk kunskapsstyrningen

Jag är övertygad om att satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård ger fortsatt positiva effekter under många år framöver. Men inget hade varit möjligt utan vårdens medarbetare – deras idéer, engagemang och driv gör att vi även i Sverige fortsätter utveckla vården för kvinnors trygghet före, under och efter graviditet.

Tillsammans vårdar vi en vård som är bland världens bästa.
Och gör den ännu bättre.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  300

  Kontakt

  Kontakta SKR

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen