Publicerad 3 maj 2021

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Det här cirkuläret ersätter 19:23.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker – arbetstagares användning av kanyler med integrerad skyddsfunktion

När en arbetstagare ger en patient eller omvårdstagare en insulininjektion ska kanyler med integrerad skyddsfunktion användas då dessa finns tillgängliga. Under rådande pandemi är sticksäkra kanyler en bristvara. Arbetsmiljöverket har bekräftat att ingen speciell dispens behövs när sticksäkra kanyler inte är tillgängliga.

Informationsansvarig

  • Gunnar Sundqvist
    Utredare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset