Publicerad 21 oktober 2022

Avsektoriserad politisk organisation - om Demokrati och samordning i svenska kommuner

Denna rapport innehåller en studie av svenska kommuner som skapat en så kallad avsektoriserad politisk organisation och den ska ses som en utvärdering 25 år efter de första reformerna.

Från mitten av 1990-talet och framåt har ett sextiotal kommuner förändrat sin politiska organisation på ett genomgripande sätt genom att gå från en traditionell organisation med facknämnder till en alternativ politisk organisation. Rapportens analys innehåller:

  • en övergripande dokumentation av samtliga kommuner som introducerat en alternativ modell
  • en djupstudie av de kommuner som var först ut med dessa reformer

Studien är en uppföljning på en studie om Alternativa politiska organisationer från 2009 av samma 14 kommuner.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.