Publicerad 29 augusti 2022

Inför valet 2022 – sammanställning per län

I den här rapporten, som är baserad på siffror från SCB och Valmyndigheten, presenterar SKR information om vilka de förtroendevalda i landets kommuner och regioner är, samt om valdeltagandet.

Det presenteras även underlag inför kommande mandatperiod – eventuella förändringar i kommunfullmäktiges storlek, antal kandidater som ställer upp i valet, antal röstberättigade i varje kommun och antal partier som ställer upp.

SKR har även under mandatperioden 2018-2022 gjort en skriftserie om vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla län. Resultaten finns publicerade i en rapport för varje län.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.