Publicerad 28 november 2019

Medarbetarskap och arbetsresultat

Ett ofta använt argument för att satsa på medarbetare är att "nöjda medarbetare ger nöjda kunder – som ger bra lönsamhet". Ett påstående som, beroende på vad nöjdheten grundar sig i, inte behöver vara sant. Däremot tyder mycket på att engagerade medarbetare bidrar till väl fungerande organisationer som därmed får förutsättningar att uppnå goda resultat.

Ett skäl till att medarbetare besitter eftersträvansvärda egenskaper är att arbetsgivarpolitiken skötts väl. Det handlar om ledarskap, delaktighet, samarbete, intern och extern kommunikation, lönepolitik och rekrytering. I kommuner och landsting specifikt bidrar det också till ökad tillit och förtroende för de tjänster som sektorerna levererar.

Syftet med denna rapport är att belysa sambandet mellan medarbetare och brukare. Författarnas bestämda uppfattning är att medarbetarna är just verksamhetens viktigaste resurs, hur klichéartat det uttrycket än kommit att bli.

Köp 5 st eller fler för 77 kr/st.
Köp 10 st eller fler för 57 kr/st.

Medarbetarskap och arbetsresultat

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset