Publicerad 28 november 2019

Socioekonomisk resursfördelning till skolor

Likvärdigheten i den svenska skolan behöver förbättras. Ett sätt att minska resultatskillnaderna mellan skolorna i en kommun kan vara att ha en socioekonomisk resursfördelning. Skriften belyser hur kommunen kan göra och vad som finns att tänka på när man tar fram och beslutar om en sådan fördelningsmodell.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.