Sveriges Kommuner och Regioner

I fokus

Gå direkt till

Senaste nytt

 • Välfärden behöver långsiktiga, generella statsbidrag

  SKR välkomnar de omfattande tillskotten till välfärdsverksamheterna för 2022–24. SKR oroas dock över att de riktade statsbidragen fortsätter att vara omfattande, kortsiktiga och detaljerade. Nyhet Ekonomi Budget och planering, Corona, covid-19, Finansfrågor
 • Ingen miljönytta i avfallsutredningens förslag

  SKR ser stora brister i utredningen om avfallshantering. Förslagen ger ökad arbetsbelastning för kommunerna och otydlighet i förutsättningarna för tillsyn, utan att skapa större miljönytta. Nyhet Samhällsplanering Miljö, hälsa

SKR i debatten

 • Staffan Isling

  Ett fyrfaldigt leve för demokratin

  Just nu pågår firandet av en alldeles särskild hundraåring. För ett sekel sedan genomfördes det första demokratiska riksdagsvalet i Sverige, med allmän rösträtt för både kvinnor och män. Krönika
 • Vårda vården för kvinnan - var hon än är i livet

  Idag, den 17 september, uppmärksammar SKR Världshälsoorganisationen, WHOs Internationella patientsäkerhetsdag som i år har fokus på säker mödrahälso- och förlossningsvård. Blogg Hälsa och sjukvård Kvinnors hälsa, Patientsäkerhet

Om SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar.

SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.

Om SKR