Publicerad 24 november 2021

Stöd, internationellt arbete

SKR samlar ett antal verktyg som du kan ta hjälp av i ditt internationella arbete.

Nätverk för EU-samordnare

SKR har ett webbaserat nätverk för dig som är EU- och internationell samordnare i kommun eller region.

Nätverk för EU-samordnare

EU:s fonder och program

SKR har samlat de flesta av EU:s fonder och program som är relevanta för kommuner och regioner under åren 2014-2020. Du kan också ladda ner SKR:s snabbguide som innehåller mer information.

EU:s fonder och program

Ta fram internationella riktlinjer

Alla regioner och de flesta kommuner har antagit egna riktlinjer för deras internationella arbete. SKR har samlat exempel på sådana dokument.

Exempel på internationella riktlinjer

Information på engelska

På de engelska sidorna på SKR:s webbplats hittar du information om SKR och svenska kommuner och regioner. Du kan också ladda ner SKR:s översatta publikationer.

SKR:s engelska sidor på webbplatsen

Ordlistor

Svensk-engelsk ordbok för kommuner och regioner innehåller termer inom alla verksamhets- och politikområden.

Beställ svensk-engelsk ordbok

Regeringens "Utrikes namnbok" innehåller översättningar till engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska av namn på myndigheter och organisationer, EU-organ och länder.

Utrikes namnbok, regeringen

Informationsansvarig

  • Malin Looberger
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset