Publicerad 28 september 2022

Samverkan, civilsamhället

SKR arbetar med att stödja utveckling och sprida kunskap om hur hållbara och långsiktiga samverkansrelationer kan utvecklas mellan kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer.

SKR driver nätverk för kommuner och regioner inom ämnet

Utveckla samverkan med civilsamhället - för tjänstepersoner

Ett professionsnätverk för tjänstepersoner som arbetar med att stärka och utveckla kommunens, eller regionens samverkan med civilsamhället.

Nätverk civilsamhälle för tjänstepersoner

Utvecklingsnätverk sociala företag 

SKR arbetar tillsammans med tolv kommuner för att skapa modeller för hållbara samverkansstrukturer och fler affärer mellan kommuner och sociala företag.

Utvecklingsnätverk sociala företag

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Utvecklingsledare
  • Nils Munthe
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR