Publicerad 7 mars 2024

Stads- och kommunhistoriska institutet

Stads- och Kommunhistoriska Institutet, SKHI, driver egen forskning om städer och om kommuners utveckling och om hur de påverkas av staten. Institutet har ett övergripande ansvar för svensk stads- och kommunhistoria och att främja forskning om Sveriges städer och kommuner.

Kommuner och regioner har mycket att vinna på att lära av historien. Stads- och kommunhistoriska institutet, SKHI, är en garant för att forskning om just städer bedrivs, till skillnad från annan historieforskning som oftast fokuserar på nationalstaten. Därför finansierar SKR, tillsammans med Stockholm Stad och Stockholms universitet, SKHI.

Stads- och kommunhistoriska institutet - skhi.se

Institutets verksamhet

Institutets forskning fokuserar framför allt på den förmoderna stadshistorien. Verksamheten riktas till personer och myndigheter som är intresserade av- eller i behov av stadshistoria i sin yrkesutövning. Det kan bland annat vara förtroendevalda och tjänstepersoner i kommuner och regioner som till exempel är intresserade av att upprätta en historia för just sin kommun eller region.

Mycket att vinna på att lära av historien

I filmen berättar Anders Knape, fd. ordförande för SKR samt Cecilia Brink, kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad, om varför de finansierar institutets unika verksamhet. De anser bland annat att kommuner och regioner har ett behov av att ”lära av gårdagen” för att ta med sig tidigare erfarenheter in i framtidens utmaningar.

Heiko Droste, professor i historia och föreståndare för SKHI, ger en inblick i institutets verksamhet och dess skärningspunkt mellan den akademiska världen och samhället. Du får också ta del av exempel på samarbete som sker mellan SKHI och kommuner.

Filmens är 5 minuter och 23 sekunder lång. Den producerades 2019.

Ortshistoria.se

Stats- och kommunhistoriska institutet driver även en fristående webbplats – Ortshistoria.se. Den innehåller uppgifter om varje svensk stad i dess helhet – ett historiskt uppslagsverk över svenska städer och kommuner. Du kan bland annat välja en enskild ort och få fram information om just den platsen.

Ortshistoria

Samarbeten

Institutet är medlem i den internationella stadshistoriska kommissionen och tillhör ledningsgruppen för den europeiska urbanhistoriska associationen. Institutet driver ett nära samarbete med andra nordiska lokalhistorisk institut.

Informationsansvarig

  • Björn Kullander
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.