Publicerad 31 augusti 2022

Valdeltagande

Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare. SKR har uppdaterat statistik om valdeltagandet i valet till kommunfullmäktige efter valen 2018. Det finns stora skillnader i valdeltagandet mellan kommuner men även inom respektive kommun.

Det är viktigt att engagera väljarna och nå ett högt valdeltagandet för att upprätthålla den lokala demokratin. Ett högt valdeltagande ger de valda ett starkare mandat som folkets företrädare.

Valdeltagande på valdistriktsnivå

Skillnaden i valdeltagande mellan det valdistrikt som har högst respektive lägst valdeltagande kommunerna.

Valdeltagande på valdistriktsnivå kommunvalen 2018 (PDF) Pdf, 658 kB.

Valdeltagande förstagångsväljare 2018

Nedan kan du ta del av uppgifter om förstagångsväljare för valen 2018. Data som samlats in av Statistikmyndigheten SCB.

Valdeltagande i kommunfullmäktigeval 2018, SCB

Valdeltagande i landstingsfullmäktigeval 2018, SCB

Valdeltagande i riksdagsval 2018, SCB

Valdeltagande förstagångsväljare 2014, 2010 och 2006

Statistik om valdeltagandet bland förstagångsväljarna 2014, 2010 respektive 2006 i kommunerna.

Valdeltagande bland förstagångsväljare i valet till kommunfullmäktige (PDF) Pdf, 474 kB.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.