Publicerad 25 mars 2021

God ekonomisk hushållning

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning i all sin verksamhet. Definitionen av vad som är god ekonomisk hushållning behöver utgå från den egna situationen och de egna förutsättningarna för ekonomi och verksamhet.

På dessa sidor beskrivs bakgrund till begreppet och hur man kan arbeta med frågorna på hemmaplan.

God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv i kommunallagen

I kommunallagen regleras god ekonomisk hushållning samt resultatutjämningsreserv (RUR).

Mer information och bakgrund finns på sidan Regler och principer kring god ekonomisk hushållning.

SKR:s Analysgrupp – analys av ekonomi och styrning

SKR:s Analysgrupp erbjuder sedan flera år ett aktivt stöd till kommuner som önskar en genomgång av kommunens ekonomi och styrning samt en prognos över den ekonomiska utvecklingen. För närvarande har drygt 170 analyser genomförts under årens lopp.

Mer information och bakgrund finns på sidan SKR:s Analysgrupp. Där finns också kontaktuppgifter för att beställa en analys av din kommun/region.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Hans Stark
    Ekonom

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset