Publicerad 31 mars 2021

Nätverk, näringslivsfrågor

Ett bra företagsklimat är en viktig förutsättning för tillväxt och sysselsättning. SKR:s nätverk för näringslivsfrågor riktar sig till kommunala tjänstemän med ansvar för näringslivsfrågor.

Nätverket träffas två gånger om året i Stockholm. På träffarna diskuteras aktuella frågor med betydelse för kommunernas möjligheter att arbeta för tillväxt och sysselsättning. Erfarenhetsutbyte mellan kommunerna utgör också en central del i nätverket. Vill du veta mer om nätverket eller delta på nästa träff, kontakta Fredrik Berglund.

Dokumentation från tidigare träffar

Vårens nätverksträff 2020 ersattes med en serie webbsändningar.

Dokumentation: nätverksträff den 26-27 september 2019

Dokumentation: nätverksträff den 7–8 mars 2019

Förmöte om besöksnäring

I samband med SKR:s nätverksmöte för näringslivsfrågor genomförs även ett förmöte med fokus på information och erfarenhetsutbyte kring besöksnäringen. Till förmötet inbjuds även besöksnäringsansvariga i kommunerna.

Dokumentation från tidigare möten

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 26 september 2019

Dokumentation: Fokus på besöksnäringen den 7 mars 2019

Informationsansvarig

  • Fredrik Berglund
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset