Publicerad 15 september 2021

Regional utveckling

Sverige har nu fått en tydligare regional nivå. Alla landsting har sedan den 1 januari 2019 bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar ökar tydligheten för en demokratisk förankring av det regionala tillväxtarbetet, något SKR välkomnar.

Aktuellt

Informationsansvarig

  • Lisbet Mellgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR