Publicerad 11 mars 2021

Så styrs Sverige

Sverige är en demokrati. I en demokrati ansvarar medborgarna gemensamt för samhället.

Du som medborgare bestämmer vilka politiker som ska styra och administrera Sverige. Det gör du genom att välja politiker:

 • på lokal nivå - i kommunen
 • på regional nivå - i regionen
 • på nationell nivå - i riksdagen
 • i EU - i EU-parlamentet

Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län.

Kommunerna sköter de lokala uppgifterna, bland annat skola, omsorg om barn, äldre och funktionshindrade samt vatten och avlopp.

Regionerna ansvarar för gemensamma uppgifter inom regionen, med tyngdpunkt på hälso- och sjukvård och regional utveckling.

Kommunerna

Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Regionerna

Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora ekonomiska resurser. Regionens viktigaste uppgift är hälso- och sjukvård.

Regeringen

Regeringen styr Sverige och myndigheterna. Regeringen fattar också beslut om sådant som inte någon myndighet ansvarar för.

Regeringen lägger bland annat propositioner (förslag) till riksdagen om nya lagar och ser till att det som riksdagen beslutat blir gjort.

Regeringen

Riksdagen

All offentlig makt i Sverige utgår från folket och folkets främsta företrädare är riksdagen. Så står det i vår grundlag.

Riksdagen:

 • beslutar om lagar
 • beslutar om statens inkomster (skatter) och utgifter
 • granskar och kontrollerar regeringens och myndigheternas arbete
 • utser statsminister

Riksdagen i samhället

Myndigheterna

Myndigheterna ska genomföra det som riksdagen och regeringen beslutat.

Myndigheter

Europeiska unionen (EU)

Sverige blev medlem i Europeiska Unionen, EU 1995.

Ungefär 60 procent av de ärenden som behandlas på kommunernas och regionernas fullmäktigesammanträden påverkas direkt eller indirekt av medfinansiering eller beslut i EU.

Europeiska Unionen

Informationsansvarig

 • Björn Kullander
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.