Publicerad 22 mars 2021

Statistik om tandvård

Regionerna redovisar varje år hur tandvårdsstödet används. SKR samordnar enkätsvaren och redovisar utförda insatser och kostnader.

Tandvårdsstöd

Regionernas tandvårdsstöd riktar sig till personer som har omfattande behov av vård och omsorgsinsatser. Uppdateras årligen.

Regionernas tandvårdsstöd

Informationsansvarig

  • Gunilla Thörnwall Bergendahl
    Biträdande sektionschef

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.