Publicerad 17 juni 2024

Patientinflytande

SKR intressebevakar och ger råd och stöd till medlemmarna vid frågor om patientinflytande.

En tid med ökad patientrörlighet och allmän individualisering har skapat en förändrad syn på den enskilde patienten, brukaren och invånarens ställning inom såväl hälso- och sjukvården som inom socialtjänsten.

Patient- och brukarinflytandet har under de senaste åren fått allt större uppmärksamhet. Detta kombinerat med en trend av individualisering och ökad patientrörlighet inom såväl Sverige som EU.

För att öka kvaliteten i mötet med patienten kan verksamheten arbeta mer aktivt med nya arbetssätt, bemötande och kommunikation. Genom Nationell patientenkät och Hälso-och sjukvårdsbarometern får regioner reda på hur patienter uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige.

I patientinflytandet ingår också att ha möjligheten att söka vård utanför sin hemregion, utomlänsvård.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Olle Olsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.