Publicerad 5 april 2024

Patientsäkerhet vård och omsorg

Sedan 2023 arbetar SKR i huvudsak med omvärldsbevakning inom patientsäkerhetsområdet. Det innebär att allt material som tagits fram i överenskommelserna med regeringen mellan 2011 och 2022 har arkiverats.

SKR har under elva år haft olika överenskommelser med regeringen i syfte att stärka patientsäkerhetsarbetet hos regioner och kommuner. Som en del i överenskommelserna har SKR byggt upp och förvaltat metoder och verktyg för uppföljning av patientsäkerhet vilket till exempel inkluderar databaser för markörbaserad journalgranskning (MJG).

Avveckling av Markörbaserad journalgranskning MJG

För MJG gäller följande:

  • MJG-databasen är öppen för inrapportering av 2023 års data till och med 19 april 2024.
  • SKR gör ingen nationell datainsamling under 2024.
  • MJG-databasen är öppen för nationella uttag till och med 30 juni 2024.
  • Handböcker och annat stödmaterial kommer så småningom att avpubliceras från skr.se, men kan tills vidare laddas ner för lokalt eller regionalt bruk.
  • Rapporterna med sammanställningar av MJG inom somatik och psykiatri för 2023 publiceras på skr.se 31 augusti.
  • Rapporter med sammanställningar som publicerats från och med 2020 kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga på skr.se.

De granskningsteam som vill ta ut egna data behöver med andra ord göra detta senast 30 juni 2024. Rapporterna kommer att vara tillgängliga under Rapporter och skrifter.

Rapporter och skrifter

Avvecklingsplanen har beslutats av SKS efter ett förslag från den nationella samverkansgruppen för patientsäkerhet.

Informationsansvarig

  • Lena Karlsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.