Publicerad 22 juni 2023

Inriktning och verksamhet

Inriktningen för SKR:s arbete under åren 2024-2027 beslutas på kongressen i november 2023.

Förslag till inriktning 2024-2027

Den 16 juni fastställde styrelsen sitt förslag till inriktning för mandatperioden 2024-2027 som kongressen ska besluta om i november.

Styrelsens förslag till inriktning 2024-2027 (PDF) Pdf, 454 kB.

Inriktning 2020-2023

Kongressen i november 2019 beslutade vilken inriktning, vision och verksamhetsidé SKR ska ha under åren 2020-2023 i ett inriktningsdokument.

Huvudpunkterna i inriktningsdokumentet

  • Vital demokrati och effektiv styrning
  • Hållbar välfärd och utveckling i hela landet
  • Attraktiva arbetsgivare och engagerade medarbetare

Inriktningen för Sveriges Kommuner och Regioner 2020–2023 Pdf, 532 kB.

SKR:s vision

Vi formar idéerna för välfärd och utveckling.
Det framgångsrika Sverige skapas lokalt.

SKR:s verksamhetsidé

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för kommuner och regioner.

Genom kunskap, råd och service till våra medlemmar stärker vi dem i deras
uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare.

Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet.

Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst
utvecklar demokrati och välfärd.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.