Publicerad 9 mars 2023

Förbundsavgift

Avgift 2022

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutade den 18 juni 2021 om förbundsavgift för år 2022.

Styrelsen har beslutat att fastställa avgiftssatsen till 0,1137 promille till SKR, samt att även år 2022 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler än 200 000 invånare och till regioner med fler än 1 000 000 invånare

Detta innebär att förbundsavgiften blir 531 mkr. Det vill säga en ökning med 9 mkr jämfört med 2021. Förslaget ryms inom kongressens beslut som anger att ramen för förbundsavgiften för perioden 2021-2024 ska vara högst 0,125 promille.

Beräkningen av avgiften för år 2022 baseras på medelskattekraften i riket år 2021 och medlemmens invånarantal år 2020.

Avgift per medlem 2022 (PDF) Pdf, 428 kB.

Förbundsavgiftens utveckling

Förbundsavgiften har realt sjunkit under de senaste åren. Om förbundsavgiften istället hade vuxit i takt med kostnadsutvecklingen från år 2004 och framåt, skulle den år 2022 vara ca 716 mkr d.v.s. 185 mkr högre. I praktiken har förbundsavgiften sjunkit realt med cirka 20 procent sedan 2005.

Läs vidare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.