Publicerad 18 mars 2021

Skydd mot olyckor, räddningstjänst

SKR arbetar för att ge kommuner så bra förutsättningar som möjligt att kunna genomföra de åtgärder och insatser som krävs enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Kommunerna ska genom olika åtgärder verka för att olyckor både förebyggs och hanteras på ett effektivt sätt i samhället. För att åstadkomma detta behöver kommunerna stödja den enskilde genom information och rådgivning, genomföra tillsyn, utföra sotning och upprätthålla en beredskapsorganisation som kan hantera inträffade olyckor genom att genomföra räddningsinsatser.

SKR företräder medlemmarnas intressen inom området skydd mot olyckor i statliga utredningar, arbetsgrupper och projekt.

SKR arbetar också med verksamhetsutveckling tillsammans med medlemmarna inom flera olika områden, exempelvis jämställdhetsintegrering, ledning och samverkan, utveckling av beredskapsorganisationen och teknikutveckling.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Johan Gert
    Handläggare

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset